New DataClick Aiyellow Thai

มีหลายคนที่สมัครเข้ามาแล้วทำคลิกได้วันละ พันกว่าคลิก จนมีรายได้สะสมเกิน 18 ดอลล่าร์ จากนั้นเริ่มคลิกไม่ค่อยราบรื่น และมีจำนวนโฆษณาส่งมาให้คลิกน้อยลงเรื่อยๆ จนบางคนมีแค่ 100 กว่าๆเท่านั้น จึงมีคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วจะได้เงินสะสมครบ 50 ดอลล่าร์เมื่อไหร่ บางคนคำนวนเอง ว่าถ้าเป็นแบบนี้ กว่าจะครบก็คง 3-5 เดือน แล้วมันจะคุ้มกันมั๊ย กับการที่ต้องมานั่งคลิกดูโฆษณา และเริ่มสงสัยกันแล้วว่าจะถอนเงินได้จริงหรือปล่าว บริษัทนี้หลอกลวงหรือปล่าว วันนี้มีคำตอบครับเชิญชมวิดีโอของ Aiyellow Thailand

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s