เมืองไทย 8501/9901 (ลดหย่อนภาษีได้ 300,000 บาท)

 จุดเด่นของแบบประกันภัยเมืองไทย 8501  (บำนาญแบบลดหย่อนได้) และ เมืองไทย 9901  (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
•ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยไม่ต้องกังวลกับภาระในการชำระเบี้ยประกันภัยในอนาคต
•เพื่อการวางแผนการเงินสำหรับอนาคต
•เพื่อเป็นหลักประกันให้กับชีวิตด้วยผลตอบแทนต่อเนื่องยามเกษียณ
•เพื่อการจัดสรรเงินสำหรับใช้จ่ายในยามเกษียณอย่างเป็นระบบ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
      1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี     นับตั้งแต่วันทำสัญญา
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
หมายเหตุ: เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51


Advertisements

2 thoughts on “เมืองไทย 8501/9901 (ลดหย่อนภาษีได้ 300,000 บาท)

 1. แบบเมืองไทย 8501 สำหรับ หญิง อายุ 60 ปี แบบแผน 1 และ แผน 2 เบี้ยประกันชีวิตที่ต้องชำระคือเท่าไหร่คะ

  • เรียนคุณสุ

   ตามที่คุณสุได้สอบถามมา ทางทีมงานได้ทำแบบประกันให้คุณสุได้พิจารณาด้วยกัน 2 แบบ แล้วครับดังเอกสารแนบ.

   เมืองไทย 8501 (บบนบญแบบลดหย่อนได้)แผน1 ชำระเบี้ยครั้งเดียว 219,877.00 บาท

   เมืองไทย 8501 (บบนบญแบบลดหย่อนได้)แผน2 ชำระเบี้ยครั้งเดียว 434,954.00 บาท

   ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ทุกวันนะคะ

   ขอแสดงความนับถือ

   สิรวิชญ์ สกุลพุทธิไพบูลย์
   ฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
   บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
   081-623-5868
   http://www.muangthailifetime.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s