เมืองไทย 8501ดี55/ดี60(ลดหย่อนภาษีได้ 300,000 บาท)

แบบประกันภัยเมืองไทย 8501 ดี55 และ เมืองไทย 8501 ดี60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) ดีอย่างไร

ไร้กังวลกับภาระในการชำระเบี้ยประกันภัยในอนาคต ด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวและสามารถ
เตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณได้ตั้งแต่วันนี้กับอายุเริ่มรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 ปี

เป็นหลักประกันให้กับชีวิตหลังเกษียณ ด้วยการรับเงินบำนาญปีละ 12 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ณ วันเริ่มสัญญาตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี หรือ 60 ปี (แล้วแต่แบบประกันภัย)
ไปจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 85 ปี

ไม่เป็นภาระแก่คนข้างหลังด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 140 % ของเบี้ยประกันภัย

เบาใจสบายกระเป๋าได้ง่ายๆ ด้วยสิทธิการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม  200,000* บาท

ถูกใจใช่เลยกับกลุ่มคนที่มีอาชีพอิสระ หรือกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่แน่นอนทุกปีจากอาชีพที่ทำอยู่

    * จำนวนเงินเบี้ยประกันภัยสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากำหนดไว้
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ.2554

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี
นับตั้งแต่วันทำสัญญา
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
โดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริงและบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำ
สัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่ นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ.2554

สนใจแบบประกัน ขอดูแบบประกัน เชิญคลิก

Advertisements

One thought on “เมืองไทย 8501ดี55/ดี60(ลดหย่อนภาษีได้ 300,000 บาท)

  1. Pingback: การหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยเบี้ยประกันชีวิต | Muang Thai Life Assurance

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s