ต้องการทำประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี เริ่มต้นอย่างไรดี ???

ต้องการทำประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี เริ่มต้นอย่างไรดี ???

ในแต่ละปีหากท่านยังคงต้องจ่าย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม หรือไม่สามารถขอคืนภาษีที่ถูกหักไปได้เต็มจำนวน ท่านควรเริ่มต้นวางแผนภาษีได้แล้วนะครับ
เริ่มต้นง่าย ๆ ดังนี้ครับ

1. เลือกแบบประกันที่ต้องการนำไปลดหย่อนภาษี โดยแบบประกันนั้น ๆ ต้องมีเงื่อนไข ดังนี้

– เป็นแบบประกันที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป

– ต้องเป็นประกันออมทรัพย์หรือคุ้มครองชีวิตเท่านั้น เช่น 10/1 , 10/2 , 10/5 , 10/6 , 15/7, 99/20 , 20/14 เป็นต้น

– ประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
2. เลือกแบบประกันที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นประกันที่มีเงินคืนระหว่างปีและไม่มีเงินคืนระหว่างปี ประกันคุ้มครองชีวิต

เช่น 10/6 คือ คุ้มครอง 10 ปี ชำระเบี้ยประกันเพียง 6 ปี

ดังนั้น จะสามารถนำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีได้ 6 ปี เท่านั้น เพราะฉะนั้นเมื่อครบ 6 ปีแล้ว หากท่านต้องการลดหย่อนภาษีต่อไปอีก ท่านต้องซื้อประกันใหม่อีก 1 ฉบับ
3. หลังจากเลือกแบบประกันได้แล้ว ท่านต้องทราบจำนวนเงินภาษีที่จะต้องการจ่ายเพิ่มหรือต้องการขอคืน เช่น จ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
4. แบบประกันออมทรัพย์และคุ้มครองชีวิตทั่วไปสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
ดังนั้นหากท่านต้องการได้เงินภาษี คืน 20,000 บาท ท่านต้องชำระเบี้ยประกันปีละ 100,000 บาท ไม่ใช่ชำระเบี้ย 20,000 บาท ลองดูตัวอย่างนะครับ
ต้องนำเบี้ยประกันที่ชำระ ไปคูณฐานภาษีก่อนนะครับ เช่น ชำระเบี้ยประกัน 100,000 บาท x ฐานภาษี 20% จึงจะได้เงินภาษีคืน 20,000 บาท
วิธีคำนวณฐานภาษีศึกษาดูได้จากลิงก์นี้ครับ วิธีคำนวณหาฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบง่าย ๆ

5. หลังจากที่ท่านได้ชำระเบี้ยประกันงวดแรกไปแล้วทางบริษัทประกันก็จะออก หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันเพื่อให้ท่านนำไปแสดงต่อสรรพากรเพื่อลด หย่อนภาษีครับ

สนใจแบบประกัน ขอดูแบบประกัน เชิญคลิก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s