สะสมทรัพย์รับบำนาญ

รายละเอียด :

สะสมทรัพย์รับบำนาญ

เมืองไทยสะสมทรัพย์รับบำนาญ ชำระเบี้ยถึงอายุ 60 ปีรับเงินบำนาญ 10% ทุกปี
พร้อมเงินบำเหน็จอีก 100% เพื่อใช้ในยามเกษียณ ลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาททุกปี
ประกันชีวิต ไม่ได้ทำให้ใครหลายคนไม่แก่ชรา แต่ทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายในบั้นปลายของชีวิต

วันนี้ ถ้าคุณเลือกได้ อยากจะเป็นผู้สูงอายุแบบไหน ??

  1. ผู้สูงอายุที่ยังคงต้องพึ่งพาลูกหลานไปตลอดชีวิต
  2. ผู้สูงอายุที่มีชีวิตอยู่ด้วยบำเหน็จบำนาญ หรือจากประกันสังคม และยังคงต้องรบกวนลูกหลานเป็นบางครั้ง
  3. ผู้สูงอายุที่สุขสบาย มีเงินใช้จ่ายโดยไม่ต้องรบกวนลูกหลาน แถมยังมีเงินมอบให้ยามที่ต้องจากโลกนี้ไป

ประกันชีวิต => เป็นเพียงแค่ทำให้ใครบางคนมีเงินไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถสร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาลเหมือนปัจจุบันได้อีกต่อไป นั่นคือศักดิ์ศรีของคนสูงอายุ

ชีวิตหลังวัยเกษียณ จะมีความสุขมากเช่นไร  มอบรางวัลเป็นหลักประกันให้กับชีวิต แต่งแต้มสีสันวัยเกษียณของคุณ หลังจากผ่านการทำงานอันแสนหนัก ให้แบบประกันภัย “สะสมทรัพย์รับบำนาญ” เป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับการวางแผนทางการเงินในอนาคตพร้อมรับเงินจ่ายคืน และความคุ้มครองชีวิตให้คุณอุ่นใจในหลักประกัน และมีรายได้สำหรับใช้จ่ายอย่างพอเพียงในช่วงวัยเกษียณอายุ พร้อมรับเงินครบสัญญาอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สรุปหลักเกณฑ์แบบประกันภัย

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ขอเสนอแผนการออมและความคุ้มครอง 2 ทางเลือก ได้แก่

–     แบบสะสมทรัพย์รับบำนาญ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 55 ปี (แผน1)

–   แบบสะสมทรัพย์รับบำนาญ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 60 ปี (แผน2)

แบบประกันภัย สะสมทรัพย์รับบำนาญชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 55 ปี (แผน 1)
อายุที่รับประกันภัย 1 – 45 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
ระยะเวลาเอาประกันภัย จนผู้เอาประกันภัยครบอายุ 75 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย จนผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี
แบบประกันภัย สะสมทรัพย์รับบำนาญชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 60 ปี (แผน 2)
อายุที่รับประกันภัย 1 – 50 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
ระยะเวลาเอาประกันภัย จนผู้เอาประกันภัยครบอายุ 80 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย จนผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี

ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่ได้รับ

1. รับเงินจ่ายคืนปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย

ครบอายุ 55 ปี ไปจนถึงปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 74 ปี สำหรับแผน 1  หรือรับเงินจ่ายคืนปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี ไปจนถึงปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 79 ปี สำหรับแผน 2

2. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ถึงวันครบสัญญา จะได้รับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างสัญญา ผู้รับประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์อย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่า

4. เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

กราฟ :

 แบบ 55 ชำระเบี้ย 20 ปี กำไร 1,697,800 บาท

บำนาญผลตอบแทนสูง

มายเหตุ – ผล ประโยชน์และความคุ้มครองเป็น  % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงินผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิด คำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด

แบบ 60 ชำระเบี้ย 25 ปี กำไร 1,861,000 บาท

ผลตอบแทนสูง

มายเหตุ – ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น  % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงินผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3.กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

เกษียณอย่างสบายใจ ไม่ต้องรบกวนลูกหลาน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครทำประกัน

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ทำประกัน 1 ชุด

2. สำเนาบัตรเครดิตหน้า-หลัง 1 ชุด(กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต)

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

1. ชำระด้วยเงินสดผ่านตัวแทนพร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต(ไม่เสียค่าธรรมเนียม) พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
3. ชำระผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชี บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)

เลขที่บัญชี 089-200-1774

    ” จะดีไหมครับ ? ถ้าวันนี้ค่าแรงของคุณเพียง 4 วัน “

สามารถสร้างความคุ้มครอง 1 ล้านบาทให้คุณและครอบครัว

  ++ บริการพิเศษ ++ รับทำประกันชีวิตถึงที่บ้าน ทั้งในกรุงเทพและเขตปริมณฑล

(สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี) โทร. 081-623-5868 

 ++ สนใจทำประกันชีวิตหรือสอบถามรายละเอียด แจ้งรายละเอียดดังนี้ ++

>> ชื่อ-นามสกุล และ อายุ ของผู้ทำประกันและผู้ชำระเบี้ยประกัน <<
>> ความคุ้มครองหรือจำนวนเงินเอาประกันที่ต้องการ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ <<

สนใจทำประกันสมัครได้ที่ :

สิรวิชญ์ สกุลพุทธิไพบูลย์ (ชาย )

ผู้จัดการหน่วย ฝ่ายขาย เมืองไทยประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่)

มือถือ : 081-623-5868

E-mail:muangthailifetime@gmail.com

http://muangthailifetime.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s