คุ้มครองตลอดชีพ 99/20

รายละเอียด :คุ้มครองตลอดชีพ 99/20

ประกันคุ้มครองชีวิตขายดีที่สุด :  เมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20 ด้วยเบี้ยประกันเดือนละ 1,140 บาทคุ้มครองถึง 1 ล้านบาท

 ** วันนี้ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาททั่วประเทศ **

 จะลำบากไหมครับ ??

**ถ้าผมจะขอค่าแรงของคุณ 4 วันต่อเดือนหรือ 1,200 บาท**

” เพื่อสร้างความคุ้มครองให้กับคุณและครอบครัวจำนวน 1,000,000 บาท”

** กับโครงการเมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20 **

การทำประกันชีวิตถือได้ว่านอกจากเป็นการออมแล้วยังมีความคุ้มครองควบคู่ไปด้วย เพราะไม่มีใครสามารถคาดเดาเหตุการณ์ในวันข้างหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราบ้างไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง จนทำให้ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ ทางที่ดีหากมีการรับมือกับความเสี่ยงหรือเรื่องที่ไม่คาดคิดด้วยการทำประกันชีวิตไว้บ้าง อย่างน้อยก็สามารถลดภาระในเรื่องต่างๆได้ ให้แบบประกันภัยเมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20 ทำหน้าที่ดูแลและสร้างหลักประกันให้คุณและครอบครัวได้อุ่นใจ
เงื่อนไขการรับประกันภัย
– อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 1 เดือน – 65 ปี
– ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี
– ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 99 ปี
– จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 150,000 บาท
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
1.   กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินเท่ากับ 100%
      ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.   กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา  ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.   เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดี
      กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51
หมายเหตุ – ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และในกรณีที่การระบุจำนวนเงิน
                  ผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องเมื่อคิดคำนวณเป็น % ให้ยึดถือตาม % ที่กำหนด
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
ตัวอย่างแบบประกัน ผู้หญิงอายุ 35 ปี ทุน 1,000,000 บาท

เมืองไทยประกันชีวิต เบี้ยต่ำคุ้มครองสูง

<< ตัวอย่างที่ 1 >>

จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท

ผู้หญิงอายุ 30 ปี เบี้ยประกันเดือนละ 1,140 บาท หรือ 12,950 บาทต่อปี

ผลตอบแทนที่ได้รับ

อายุ ปีที่ เบี้ยประกัน เบี้ยสะสม คุ้มครองชีวิต
30 ปี ปีที่ 1 12,950 บาท 12,950 บาท 1,000,000 บาท
31 ปี ปีที่ 2 12,950 บาท 25,900 บาท 1,000,000 บาท
32 ปี ปีที่ 3 12,950 บาท 38,850 บาท 1,000,000 บาท
33 ปี ปีที่ 4 12,950 บาท 51,800 บาท 1,000,000 บาท
34 ปี ปีที่ 5 12,950 บาท 64,750 บาท 1,000,000 บาท
35 ปี ปีที่ 6 12,950 บาท 77,700 บาท 1,000,000 บาท
36 ปี ปีที่ 7 12,950 บาท 90,650 บาท 1,000,000 บาท
37 ปี ปีที่ 8 12,950 บาท 103,600 บาท 1,000,000 บาท
38 ปี ปีที่ 9 12,950 บาท 116,550 บาท 1,000,000 บาท
39 ปี ปีที่ 10 12,950 บาท 163,600 บาท 1,000,000 บาท
40 ปี ปีที่ 11 12,950 บาท 142,450 บาท 1,000,000 บาท
41 ปี ปีที่ 12 12,950 บาท 155,400 บาท 1,000,000 บาท
42 ปี ปีที่ 13 12,950 บาท 168,350 บาท 1,000,000 บาท
43 ปี ปีที่ 14 12,950 บาท 181,300 บาท 1,000,000 บาท
44 ปี ปีที่ 15 12,950 บาท 194,250 บาท 1,000,000 บาท
45 ปี ปีที่ 16 12,950 บาท 207,200 บาท 1,000,000 บาท
46 ปี ปีที่ 17 12,950 บาท 220,150 บาท 1,000,000 บาท
47 ปี ปีที่ 18 12,950 บาท 233,100 บาท 1,000,000 บาท
48 ปี ปีที่ 19 12,950 บาท 246,050 บาท 1,000,000 บาท
49 ปี ปีที่ 20 12,950 บาท 259,000 บาท 1,000,000 บาท
รวม 20 ปี 259,000 บาท 1,000,000 บาท

หักเบี้ยประกันที่จ่าย 1,000,000 – 259,000 = 741,000 บาท

พิเศษ !!

ครบสัญญา 20 ปี ต้องการใช้เงินเวนคืนก็ รับเงินสดทันที 299,000 บาท

ได้กำไรจากการเวนคืนเงินสดคืน = 40,000 บาท

    ” เห็นไหมครับว่าทำประกันชีวิตยังไงก็ไม่ขาดทุนแน่นอน 100% ”

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันเมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20

จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท(ผู้ชาย)

อายุ เบี้ยประกัน หักส่วนลด อายุ เบี้ยประกัน ส่วนลด หักส่วนลด
1 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 33 ปี 24,xxx บาท 6,000 บาท 18,xxx บาท
2 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 34 ปี 25,xxx บาท 6,000 บาท 19,xxx บาท
3 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 35 ปี 25,xxx บาท 6,000 บาท 19,xxx บาท
4 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 36 ปี 26,xxx บาท 6,000 บาท 20,xxx บาท
5 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 37 ปี 27,xxx บาท 6,000 บาท 21,xxx บาท
6 ปี 17,xxx บาท 11,xxx บาท 38 ปี 28,xxx บาท 6,000 บาท 21,xxx บาท
7 ปี 17,xxx บาท 11,xxx บาท 39 ปี 28,xxx บาท 6,000 บาท 21,xxx บาท
8 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 40 ปี 28,xxx บาท 6,000 บาท 21,xxx บาท
9 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 41 ปี 29,xxx บาท 6,000 บาท 23,xxx บาท
10 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 42 ปี 31,xxx บาท 6,000 บาท 25,xxx บาท
11 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 43 ปี 31,xxx บาท 6,000 บาท 25,xxx บาท
12 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 44 ปี 32,xxx บาท 6,000 บาท 26,xxx บาท
13 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 45 ปี 33,xxx บาท 6,000 บาท 27,xxx บาท
14 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 46 ปี 34,xxx บาท 6,000 บาท 28,xxx บาท
15 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 47 ปี 35,xxx บาท 6,000 บาท 29,xxx บาท
16 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 48 ปี 36,xxx บาท 6,000 บาท 30,xxx บาท
17 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 49 ปี 37,xxx บาท 6,000 บาท 31,xxx บาท
18 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 50 ปี 39,xxx บาท 6,000 บาท 33,xxx บาท
19 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 51 ปี 41,xxx บาท 6,000 บาท 35,xxx บาท
20 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 52 ปี 42,xxx บาท 6,000 บาท 36,xxx บาท
21 ปี 20,xxx บาท 14,xxx บาท 53 ปี 44,xxx บาท 6,000 บาท 38,xxx บาท
22 ปี 20,xxx บาท 14,xxx บาท 54 ปี 45,xxx บาท 6,000 บาท 39,xxx บาท
23 ปี 20,xxx บาท 14,xxx บาท 55 ปี 48,xxx บาท 6,000 บาท 42,xxx บาท
24 ปี 20,xxx บาท 14,xxx บาท 56 ปี 50,xxx บาท 6,000 บาท 44,xxx บาท
25 ปี 21,xxx บาท 15,xxx บาท 57 ปี 52,xxx บาท 6,000 บาท 46,xxx บาท
26 ปี 21,xxx บาท 15,xxx บาท 58 ปี 54,xxx บาท 6,000 บาท 48,xxx บาท
27 ปี 21,xxx บาท 15,xxx บาท 59 ปี 56,xxx บาท 6,000 บาท 50,xxx บาท
28 ปี 21,xxx บาท 15,xxx บาท 60 ปี 58,xxx บาท 6,000 บาท 52,xxx บาท
29 ปี 22,xxx บาท 16,xxx บาท 61 ปี 59,xxx บาท 6,000 บาท 53,xxx บาท
30 ปี 22,xxx บาท 16,xxx บาท 62 ปี 61,xxx บาท 6,000 บาท 55,xxx บาท
31 ปี 23,xxx บาท 17,xxx บาท 63 ปี 64,xxx บาท 6,000 บาท 58,xxx บาท
32 ปี 24,xxx บาท 18,xxx บาท 64 ปี 67,xxx บาท 6,000 บาท 61,xxx บาท

 

จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท(ผู้หญิง)

อายุ เบี้ยประกัน หักส่วนลด อายุ เบี้ยประกัน ส่วนลด หักส่วนลด
1 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 33 ปี 21,xxx บาท 6,000 บาท 15,xxx บาท
2 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 34 ปี 22,xxx บาท 6,000 บาท 16,xxx บาท
3 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 35 ปี 22,xxx บาท 6,000 บาท 16,xxx บาท
4 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 36 ปี 22,xxx บาท 6,000 บาท 16,xxx บาท
5 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 37 ปี 23,xxx บาท 6,000 บาท 17,xxx บาท
6 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 38 ปี 23,xxx บาท 6,000 บาท 17,xxx บาท
7 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 39 ปี 24,xxx บาท 6,000 บาท 18,xxx บาท
8 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 40 ปี 25,xxx บาท 6,000 บาท 19,xxx บาท
9 ปี 14,xxx บาท 8,xxx บาท 41 ปี 26,xxx บาท 6,000 บาท 20,xxx บาท
10 ปี 14,xxx บาท 8,xxx บาท 42 ปี 27,xxx บาท 6,000 บาท 21,xxx บาท
11 ปี 14,xxx บาท 8,xxx บาท 43 ปี 28,xxx บาท 6,000 บาท 22,xxx บาท
12 ปี 14,xxx บาท 8,xxx บาท 44 ปี 29,xxx บาท 6,000 บาท 23,xxx บาท
13 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 45 ปี 30,xxx บาท 6,000 บาท 24,xxx บาท
14 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 46 ปี 31,xxx บาท 6,000 บาท 25,xxx บาท
15 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 47 ปี 32,xxx บาท 6,000 บาท 26,xxx บาท
16 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 48 ปี 33,xxx บาท 6,000 บาท 27,xxx บาท
17 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 49 ปี 33,xxx บาท 6,000 บาท 27,xxx บาท
18 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 50 ปี 35,xxx บาท 6,000 บาท 29,xxx บาท
19 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 51 ปี 37,xxx บาท 6,000 บาท 31,xxx บาท
20 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 52 ปี 38,xxx บาท 6,000 บาท 32,xxx บาท
21 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 53 ปี 39,xxx บาท 6,000 บาท 33,xxx บาท
22 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 54 ปี 40,xxx บาท 6,000 บาท 39,xxx บาท
23 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 55 ปี 42,xxx บาท 6,000 บาท 36,xxx บาท
24 ปี 17,xxx บาท 11,xxx บาท 56 ปี 45,xxx บาท 6,000 บาท 39,xxx บาท
25 ปี 17,xxx บาท 11,xxx บาท 57 ปี 47,xxx บาท 6,000 บาท 41,xxx บาท
26 ปี 17,xxx บาท 11,xxx บาท 58 ปี 48,xxx บาท 6,000 บาท 42,xxx บาท
27 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 59 ปี 50,xxx บาท 6,000 บาท 44,xxx บาท
28 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 60 ปี 52,xxx บาท 6,000 บาท 46,xxx บาท
29 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 61 ปี 53,xxx บาท 6,000 บาท 47,xxx บาท
30 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 62 ปี 54,xxx บาท 6,000 บาท 48,xxx บาท
31 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 63 ปี 55,xxx บาท 6,000 บาท 49,xxx บาท
32 ปี 20,xxx บาท 14,xxx บาท 64 ปี 56,xxx บาท 6,000 บาท 50,xxx บาท

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครทำประกัน

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ทำประกัน 1 ชุด

2. สำเนาบัตรเครดิตหน้า-หลัง 1 ชุด(กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต)

 

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

1. ชำระด้วยเงินสดผ่านตัวแทนพร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต(ไม่เสียค่าธรรมเนียม) พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
3. ชำระผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชี บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)

เลขที่บัญชี 089-200-1774

    ” จะดีไหมครับ ? ถ้าวันนี้ค่าแรงของคุณเพียง 4 วัน “

สามารถสร้างความคุ้มครอง 1 ล้านบาทให้คุณและครอบครัว

  ++ บริการพิเศษ ++ รับทำประกันชีวิตถึงที่บ้าน ทั้งในกรุงเทพและเขตปริมณฑล

(สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี) โทร. 081-623-5868 

 ++ สนใจทำประกันชีวิตหรือสอบถามรายละเอียด แจ้งรายละเอียดดังนี้ ++

>> ชื่อ-นามสกุล และ อายุ ของผู้ทำประกันและผู้ชำระเบี้ยประกัน <<
>> ความคุ้มครองหรือจำนวนเงินเอาประกันที่ต้องการ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ <<

สนใจทำประกันสมัครได้ที่ :

สิรวิชญ์ สกุลพุทธิไพบูลย์ (ชาย )

ผู้จัดการหน่วย ฝ่ายขาย เมืองไทยประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่)

มือถือ : 081-623-5868

E-mail:muangthailifetime@gmail.com

http://muangthailifetime.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s